Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO

wykłady (9 godz.) i ćwiczenia (9 godz.)

dla 2 sem. MSTiL niestacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO (MSTiL niestacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne (9 godz. + 9 godz.)


Program wykładów


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego jako nauka. Istota przedsiębiorstwa transportu morskiego i jego działalności (Definicja ekonomiki/logistyki przedsiębiorstwa. Charakter ekonomiki/logistyki przedsiębiorstwa jako nauki. Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice/logistyce przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarność ekonomiki/logistyki przedsiębiorstwa. Ewolucja ekonomiki/logistyki przedsiębiorstwa. Definicja i cechy przedsiębiorstwa transportu morskiego. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje. Wizja i misja przedsiębiorstwa transportu morskiego) (0,5 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 3,24 MB]

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (1 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 3,66 MB]

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (1 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 2,84 MB]

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (0,5 godz.).
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 04 [pdf, 418 KB]

 5. Określenie nakładów, efektów i okresu obliczeniowego inwestycji. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (1 godz.).
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,12 MB]

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Wartość obecna i przyszła inwestycji transportowej (0,5 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 2,53 MB]

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i rachunku porównawczego stóp zwrotu (1 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 3,12 MB]

 8. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium prostego i zdyskontowanego okresu zwrotu (0,5 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,95 MB]

 9. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium NPV i NPVR (1 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,78 MB]

 10. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium IRR (1 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,35 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 10 [xlsx, 11 KB]

 11. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium PI (0,5 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 11 [pdf, 1,15 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 11 [xlsx, 11 KB]Program ćwiczeń z EwPTM niestacjonarne (9 godz.)


 1. ĆWICZENIA w dniu 2017-02-18: Tematy z wykładów: 1-4.
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 3,24 MB]
 2. SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 3,66 MB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 2,84 MB]
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 04 [pdf, 418 KB]

 3. ĆWICZENIA w dniu 2017-04-22: Tematy z wykładów: 5-8.
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,12 MB]
 4. SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 2,53 MB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 3,12 MB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,95 MB]

 5. ĆWICZENIA w dniu 2017-05-20: Tematy z wykładów: 9-11.
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,78 MB]
 6. SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,35 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 10 [xlsx, 11 KB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 11 [pdf, 1,15 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 11 [xlsx, 11 KB]


Podstawowa literatura do wykładów i ćwiczeń


Adam Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006

 1. A. Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007
 2. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006Ważne informacje


 1. Program zajęć z Ekonomiki w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla MSTiL niestacjonarne w wersji .html opublikowany jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/program300.html .
 2. Program zajęć z Ekonomiki w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla MSTiL niestacjonarne w wersji .pdf opublikowany jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/download/program300.pdf .
 3. Egzamin z całości przedmiotu Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) - podczas sesji egzaminacyjnej - 9 czerwca 2017 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.
 4. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) - podczas sesji egzaminacyjnej - 12 września 2017 roku (wtorek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html